Các sản phẩm của chúng tôi
omChat - Hoàn toàn riêng biệt và bảo mật.

- Sản phẩm sẽ cung cấp một kênh chat nội bộ cho bạn có tích hợp trợ lý với trí thông minh nhân tạo.
- Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp giải pháp để kênh chat của bạn kết nối với các vị khách vãng lai, và tuỳ chọn trợ lý với trí thông minh nhân tạo phụ giúp bạn giao tiếp với các vị khách này.

omBot - Luôn học hỏi theo nghiệp vụ riêng của bạn.

- Là hệ thống Deep Learning thiết kế như một trợ lý.
- Nó sẽ luôn học hỏi kiến thức và phát triển tính cách thông qua văn hoá ngôn ngữ của chính tổ chức hoặc cá nhân bạn.
- Nó sẽ trợ giúp bạn trong công việc hiện tại cũng như giao tiếp ra bên ngoài.

omDoc - Tự học theo cách riêng của bạn.

- omDoc cung cấp các kiến thức chuyên sâu về trí thông minh nhân tạo.
- Bạn hoàn toàn có thể tự học để trở thành kỹ sư AI.
- Ngoài ra bạn sẽ có được sự trợ giúp đắc lực từ trợ lý ảo với trí thông minh nhân tạo giúp bạn nghiên cứu hiệu quả.

Tin tức